Titanium

Escala: D# MAIOR Titanium – David Guetta

a# a# C D# D | You shout it out
a# F D# D D D C D# | But I can’t hear a word you say
a# a# C D# D | I’m talking loud
a# a# C g | Not saying much
a# a# C D# D | I’m criticized
a# F D# D D D C D# | But all your bullets ricochet
a# a# C D# D | You shoot me down,
a# a# C g | But I get up

c g# g# g | I’m bulletproof
d d g g | nothing to lose
d d g d d# c | Fire away, fire away
g# g# g | Ricochet,
d d g g | You take your aim
d d g d d# c | Fire away, fire away
d# C C a# | You shoot me down
g g a# a# | But I won’t fall
g g g D# D C | I am titanium
d# C C a# | You shoot me down
g g a# a# | But I won’t fall
g g g D# D C | I am titanium
g g g D# D C | I am titanium

Comments