Reimei

Escala: A MAIOR Reimei – Kitaro

primeira melodia

e a
b
E C#

e a
b
E C#

e a
b C# D E
C# a
b C# D
C# b
a b

segunda melodia

D
D C# f# a
b C# D
C# b
a b

e D
D C# f# a
b C# D
C# b
a b
a g#
e d

e f# g# a
b C#
e f#
e d c# si1

f# e
e d
e f# g# a
b C#
C# D
D E D E
E

Comments